granit pierwszego gatunku sprowadzany z Indonezji oraz Włoch!
PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ NA ZAMÓWIENIE

 
kamieniarstwo.com.pl

REGULAMIN


  OGÓLNE WARUNKI

 1. Firma GRAN-POL I ARKADIUSZ SZCZEBLEWSKI prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia składane są poprzez przesłanie drogą internetową zamówienia z danymi osobowymi lub danymi firmy, które klient potwierdza jako prawdziwe. Dane podane w zamówieniu są wykorzystywane do wystawienia faktury VAT.
 3. Zakupu towaru może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Osoba wystawiająca dowód zakupu upoważniona jest przez kupującego do wystawienia faktury bez jego podpisu. Zakupione towary dostarczane są wraz z wymaganym dowodem zakupu. W przypadku faktur wystawionych w walucie obcej wszelkie koszty bankowe pokrywa kupujący.
 6. Realizacja zamówień następuje po dokonaniu wpłaty na konto lub wpłaceniu gotówki w kasie firmy.
 7. Firma GRAN-POL I ARKADIUSZ SZCZEBLEWSKI zastrzega sobie prawo do zmiany cen w ofercie w przypadku wprowadzenia nowego cennika i wzrostu kursu walut, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, rozpoczynania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania zmian w produktach. Firma GRAN-POL I ARKADIUSZ SZCZEBLEWSKI zastrzega sobie również występowanie różnic w kolorze płytek, przerostów bądz odmiennego użylnienia w stosunku do prezentowanych płytek wzorcowych. Różnice w odcieniach poszczególnych płytek są efektem naturalnych różnic barwy jednego gatunku kamienia, powierzchnia nawet naturalnie wyszlifowanego kamienia ma też pory i różnej wielkości otwory które nie stanowią podstawy od uznania reklamacji.
 8. Firma GRAN-POL I ARKADIUSZ SZCZEBLEWSKI zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 9. PŁATNOŚCI

 10. Przed odbiorem towaru należy dokonać płatności poprzez płatność gotówką w kasie, bądz przelew bankowy na konto.
 11. Płatność za pobraniem - firma transportowa.
 12. REKLAMACJE

 13. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 14. Reklamacja jest rozpatrywana po dokonaniu pełnej wpłaty za towar oraz po okazaniu dowodu zakupu towaru.
 15. Każdy produkt sprzedawany przez Firmę GRAN-POL I ARKADIUSZ SZCZEBLEWSKI jest nowy, jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek wad technicznych prosimy o kontakt pod nr tel. 600 37 80 39 lub e-mail: arekgranpol@kamieniarstwo.com.pl
 16. W przypadku gdy Klient zauważa iż przesyłka posiada mechaniczne uszkodzenia zobowiązany jest do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.
 17. Reklamacja nie obejmuje produktów przecenionych, zamontowanych, wbudowanych lub poddanych obróbce. Różnice wynikające z różnych ustawień monitora dotyczący koloru nie są podstawą reklamacji towaru. Opisy oraz zdjęcia nie stanowią podstawy do roszczeń wobec Firmy GRAN-POL I ARKADIUSZ SZCZEBLEWSKI W przypadku ewentualnych zwrotów materiału, kupujący pokrywa wszystkie koszty transportu (dostawa i odbiór). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką. Sądem właściwym do sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy Sąd Rejonowy w Krakowie.
 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W przypadku braku kontaktu z klientem z winy klienta (brak adresu poczty lub numeru telefonu) zamówienie będzie anulowane w ciągu 2 dni roboczych.
  Prosimy o rozważne zakupy, ponieważ zwrotów nie przyjmujemy.